En telefon med numret 112 på skärmen.

Akut hjälp

Om du är i
en akut nödsituation

ring 112.

En nödsituation är när du
snabbt behöver hjälp
från ambulans eller polis.

När de svarar ska du berätta
vad som har hänt
vem du är
och var du är.