Kort med polisens telefonnummer: 114.

Anmäla till polisen

Sexuellt våld är olagligt.

Om du har utsatts för våld
kan du anmäla det till polisen.

Det bästa är att anmäla
så snabbt som möjligt.

Men det går att polisanmäla
även om det hände
för länge sen.

Du kan ringa polisen
på telefonnummer 114 14
eller gå till en polisstation.

Du kan be någon att hjälpa dig
att göra en polisanmälan
om du inte vill eller kan
göra det själv.

Till exempel en vän
eller personal
eller socialtjänsten.