En person berättar för en annan.

Berätta för någon

Om du har utsatts för
sexuellt våld
är det bra att prata om det.

Med någon som är bra
på att lyssna.

Det är bra att prata om det
även om det hände
för länge sen.

Första steget kan vara
att berätta för någon
som du litar på.

Kanske en vän,
någon i familjen
eller en personal.

Du kan få hjälp att kontakta
en kurator eller psykolog
genom till exempel:

  • socialtjänsten
  • habiliteringen
  • vårdcentralen
  • ungdomsmottagningen

Du kan också få prata med
någon på en kvinnojour
eller tjejjour.

 

Om du redan har försökt
att prata med någon
men inte fick den hjälp
som du behövde:

Ge inte upp!

Berätta för någon annan.
Du har rätt att få bra hjälp!