Två personer pratar med varandra.

Berätta för någon

Om du har utsatts för sexuellt våld
är det bra att prata om det.

Även om det hände för länge sen.

Första steget kan vara
att berätta för någon
som du litar på.

Kanske en vän, någon i familjen
eller personal.

Här kan du få hjälp
av en kurator eller psykolog:

  • socialtjänsten
  • habiliteringen
  • vårdcentralen
  • ungdomsmottagningen

Du kan också få prata med
någon på en kvinnojour
eller tjejjour.

Ibland kan det vara svårt
att hitta den hjälp man behöver.

Ge inte upp!

Berätta för någon annan.
Du har rätt att få bra hjälp!