jasmine tillsammans med en person med brunt hår och blå skjorta.

Film: Kvinnojour

Scrolla ner
för att se film
och läsa text!
 

En kvinnojour 
stöttar och skyddar
kvinnor, tjejer och barn
som är utsatta för våld.

En kvinnojour kan ge stöd
på flera sätt.

På telefon och mejl. 
På deras samtals-mottagning.
På en chatt på internet.
Och på deras skyddande boende.

Ett skyddat boende
är en bostad för personer
som behöver fly från sitt hem
på grund av hot och våld. 

Ett skyddat boende är låst.
Bara de som ska vara där
kommer in.

Du kan hitta din närmaste jour
på hemsidan www.roks.se

Eller på hemsidan www.unizon.se

Du kan maila eller ringa. 

Du kan också komma dit
via socialtjänsten.