Jasmin ler mot en person med brunt hår och blå skjorta.

Film: Kvinnojour

En kvinnojour 
stöttar och skyddar
kvinnor, tjejer och barn
som är utsatta för våld.

En kvinnojour kan ge stöd
på flera sätt

På telefon och mejl. 
På deras samtals-mottagning.
På en chatt på internet.
Och på deras skyddade boende.

Ett skyddat boende
är en bostad för personer
som behöver fly från sitt hem
på grund av hot och våld. 

Ett skyddat boende är låst.
Bara de som ska vara där
kommer in.

Du kan hitta din närmaste jour 
på hemsidan www.roks.se

Eller på hemsidan www.unizon.se

Du kan maila eller ringa. 

Du kan också komma dit
via socialtjänsten.