Utbildningar och workshops

Alla har rätt till en bra sexuell hälsa och att känna till sina rättigheter. Då är det viktigt att ha tillgång till begriplig information om kropp, sex och identitet.

Boka in oss så hjälper vi dig med utbildning, handledning och metodmaterial kring sexuell hälsa, identitet och relationer.

Exempel på upplägg:

  • Sexuellt våld, personlig integritet och om att må bättre efter våld - Vi utbildar och håller workshops inom Något har hänt.
  • HBTQ och identitet - Vi utbildar utifrån vårt metodmaterial Fördom & Stolthet.

  • Sex, kroppen och relationer - Föreläsning och workshop utifrån vårt metodmaterial Så funkar sex.

  • Processledning i policyutveckling, framtagande av handlingsplaner och större kompetenshöjande projekt inom SRHR för personer som har intellektuella funktionsvariationer.

Målgrupp

Personer som har intellektuella funktionsvariationer, personal och andra yrkesverksamma som möter målgruppen. I blandade grupper eller var för sig.

Vi handleder och utbildar allt från små arbetsgrupper till stora organisationer.