Använd materialet

Någothänt.se erbjuder tillgänglig information, film och spel. Genom att stanna upp vid de olika delarna och diskutera tillsammans så blir det även ett metodmaterial.

Den här webbsidan vänder sig i första hand till personer som har intellektuella funktionsvariationer. Allt på sidan är framtaget och utformat för att passa just den målgruppen; att texten är skriven på lättläst, mängden innehåll, bildernas utseende och vilken information som lyfts fram och på vilket sätt. Under arbetet med att skapa sidan och dess innehåll har olika referensgrupper fått ge feedback kring innehåll och funktion.

För personer som behöver anpassad information för att kunna ta till sig innehållet är det viktigt att kunna välja på olika sätt att få samma information. Därför kan du på någotharhänt.se både läsa, lyssna och se samma historia.

Berättelserna och faktatexterna finns även samlade i en lättläst bok, som går att beställa.

Genom spelet Du bestämmer! finns ytterligare sätt att ta till sig information, lära sig saker och reflektera. Berättelsen i spelen varieras efter hur användaren själv väljer att spela och kan spelas hur många gånger som helst. 

Webbserien Något har hänt är producerad av Verket Produktion AB i nära samarbete med Forum Skill. Alla skådespelare som spelar personer som har någon form av funktionsvariation, har själva den erfarenheten. 
När ni har sett ett avsnitt kan ni prata om det som hände. Använd gärna diskussionsfrågorna som finns i passen. Genom att prata om karaktärernas erfarenheter av sexuellt våld kan det blir lättare att börja prata om egna upplevelser. 

Övningar och diskussionsfrågor

Här hittar du fem arbetspass, med övningar och diskussionsfrågor. Passen har olika teman som tar sin utgångspunkt i de fem avsnitten i webbserien, men kretsar även kring texterna på webbsidan och i boken.

Tänk på vilken nivå din grupp har!
Vad är relevant för dem just nu?
Hur kan vi bäst arbeta med ämnet? 

Titta själv på avsnitten, gå igenom passen och reflektera kring frågorna innan ni sätter igång!

Pass 1: Att söka samtycke 
Vad är samtycke? Vad händer om det saknas?

Pass 2: Säker på nätet
Hur kan du vara säker på nätet? 

Pass 3: Personliga gränser
Hur kan du visa var din gräns går? Har du behövt göra det någon gång? 

Pass 4: Bra relationer
Vad är en bra relation? Vilka slags relationer finns det? 

Pass 5: Göra motstånd
Vad är motstånd? Hur kan du försvara dig?