Vad är sexuellt våld?

Något har hänt finns för att vi tillsammans ska kunna prata om sexuellt våld. För att vi ska kunna stötta varandra, få kunskap och veta vad det finns för hjälp att få.

Alla har rätt att leva ett liv utan våld. Trots det stöter många av oss på våld någon gång under vårt liv. Det kan vara exempelvis fysiskt, psykiskt eller sexuellt. De flesta av oss brukar utveckla strategier för att undvika våld eller att hamna i situationer som kan leda till våld.

Vi som jobbar med personer som behöver hjälp i sin vardag, vet att många av dem utsätts för våld i olika former och att många av dem saknar strategier för att skydda sig. 

Det kan kännas tungt för personal och anhöriga att ta sig an detta.
Hur ska vi går tillväga? Kanske vill inte den utsatta alls prata om den som har hänt, kanske vill den inte anmäla. 

Att komma till insikt om att en har varit utsatt för sexuellt våld, kan vara en chock. Många utsatta förminskar det som har hänt, eller förtränger det helt. 

Att arbeta med ämnet

Att arbeta med det som rör sexuellt våld är viktigt! 

Kanske har det hänt något som gör att ämnet kommer upp akut. Att ta hand om en traumatiserad person kan vara betungande, men om du har beredskap och en rutin att följa så kan arbetet bli mer hanterbart.

Det är såklart lika viktigt att jobba med de här frågorna även då det inte verkar finnas några problem. Genom att visa att det är ok att prata om alla aspekter av sexuell hälsa kan ni tillsammans skapa en tryggare miljö och en bättre beredskap. Om ni pratar om hur kroppen funkar, om att vara kär och kåt, om positiva erfarenheter av sex, så blir det mindre tabu att ta upp även de negativa erfarenheterna.
 
När vi arbetar preventivt kan vi också förhindra en del övergrepp innan de händer.