En person i rosa glasögon gör stopp-tecken med handen.

Du bestämmer var din gräns går

Vi har olika gränser
för hur nära vi vill ha
andra människor.

Du har rätt att bestämma själv
hur nära andra får komma.

Om du inte vill ha någon nära
kan du visa eller säga det.

Då visar du var din gräns går.

Vi har också andra gränser.

Du har rätt att bestämma själv
vad som är okej
att någon säger till dig
eller gör mot dig.

Du har också rätt att
bestämma själv
vad du vill göra
och inte göra.

I en sexuell situation
är det extra viktigt att 
tänka på gränser.

Om du går över dina egna gränser
och gör något som du inte vill
kan det hända att du mår dåligt.

Du kan också må dåligt
om någon annan
går över dina gränser
och inte bryr sig om
vad som känns bra för dig.

Det kan vara svårt
att sätta gränser och säga nej.

Men alla kan träna på det!