En person håller ut sin hand i ett stopp-tecken.

Personliga gränser

Vi har olika gränser
för hur nära vi vill ha
andra människor.

Om du inte vill ha någon nära
kan du visa eller säga det.

Då visar du var din gräns går.

Vi har också gränser
för vad som känns
bra att göra
och vad som känns dåligt.

Ens personliga gränser
kan förklaras så här:

Tänk dig att du har
ditt egna utrymme.

Din egna plats inuti dig
och runt omkring dig.

Du har rätt att
bestämma själv
vilka som får vara
i ditt utrymme.

Du har rätt att
bestämma själv
hur nära andra får vara.

Du har rätt att
bestämma själv
vad som är okej att någon
säger till dig
eller gör mot dig.

Du har också rätt att
bestämma själv
vad du vill göra
och inte göra.

Det kan vara svårt
att sätta gränser och säga nej.

Men vi kan träna oss på det!