En person med papper i handen ser snäll ut.

Socialtjänsten

Socialtjänsten ger hjälp och stöd
till personer
som har utsatts för våld
av någon närstående.

Närstående kan vara
förälder, barn, syskon,
släktingar eller partner.

Närstående kan också vara
personal på boende,
personlig assistent
eller god man.

Socialtjänsten kan hjälpa dig
att få kontakt med en psykolog
för att du ska få prata
om det som har hänt.

Om du är hotad
och inte kan bo hemma
kan socialtjänsten hjälpa dig
att komma till ett
skyddat boende.

Skyddat boende kan vara
en lägenhet eller ett rum
där du kan bo
medan du behöver hjälp.

Ring till kommunen och säg
att du vill prata
med socialtjänsten.

Sök på internet
efter telefonnumret
till din kommun.

Du kan be någon
hjälpa dig att hitta numret.

Till exempel en vän 
eller personal.