Spela Du bestämmer!

Ett spel om att göra motstånd
mot sexuellt våld.
Spela flera gånger, och gör olika val.

Spela!