O veb-strani

Tema projekta ,,Nešto se dogodilo“
jeste seksualno nasilje.
Projekat je namenjen osobama
koje imaju posebne potrebe.

Želimo da se što više ljudi
odvaži da priča o seksualnom nasilju.

Želimo
kvalitetnu pomoć i podršku.

Naša organizacija, koja radi na ovom projektu,
zove se Forum Skill.
Bavimo se ljudskim pravima.

Dobili smo novac od Javnog naslednog fonda (Arvsfonden)
da bismo sproveli ovaj projekat.