En person med spade och gul arbetsväst.

Trygg på jobbet

Du har rätt att känna dig trygg
på ditt jobb!

Du har rätt känna dig trygg 
med personerna du jobbar med.

Du har rätt att slippa sexuellt våld
på ditt jobb.

Om du skulle bli utsatt
och mår dåligt
har du rätt till hjälp och stöd.

Det är viktigt att din chef
får veta vad som har hänt.

Chefen måste se till att
den som har utsatt dig
slutar att göra det.

Har ditt jobb en plan
för vad som ska göras
när någon utsätts för 
sexuellt våld? 

Fråga din chef och dina kollegor.

Om ni inte har en plan
borde chefen skriva en plan.

Då vet alla på ditt jobb
vad de ska göra.
Och vad det finns för
hjälp och stöd att få.