En person med spade och gul arbetsväst.

Trygg på jobbet

Du har rätt att
känna dig trygg
på ditt jobb!

Du har rätt att vara trygg
i färdtjänsten.

Du har rätt att vara trygg
med din personal.

 

Du har rätt att vara trygg
med personerna som du
jobbar med.

Om en personal
eller en arbetskamrat
tar på dig på ett sexuellt sätt

eller får dig att må dåligt

har du rätt att få hjälp.

Det är viktigt att en chef
får veta vad som har hänt.

Chefen måste se till
att du inte mår dåligt
på jobbet. 

Har ditt jobb en plan
för vad som ska göras
när någon utsätts för 
sexuellt våld? 

Fråga din chef och dina kollegor.

Om ni inte har en plan
borde chefen skriva en plan.

Så att alla på ditt jobb vet
vad det finns
för hjälp och stöd.