En person i grön tröja tittar mot kameran.

Vi reagerar på olika sätt

När vi utsätts för sexuellt våld
reagerar kroppen 
utan att vi hinner tänka.

Vi kanske blir tysta
och stela i kroppen.

Vi kanske flyr därifrån
eller slår tillbaka.

Vi kanske försöker säga ifrån.

Det finns inget rätt eller fel
sätt att reagera.

Även om du har varit tyst
när någon har utsatt dig för våld
så är det den som gjorde dig illa
som har gjort fel.

Allt vi gör när vi utsätts
för sexuellt våld
gör vi för att skydda oss själva.

Oavsett om vi är tysta
eller om vi säger ifrån.