En person

Trygg hemma

Du har rätt att vara trygg
i ditt hem.

Du har rätt att vara trygg
med personerna som du bor med.

Din familj
eller de andra på din gruppbostad.

Om någon som du bor med
gör något sexuellt mot dig
fast du inte vill det

har du rätt att säga nej!

Ingen får tvinga dig
att göra något sexuellt
som du inte vill.

Det kan vara extra svårt
att säga ifrån till sin familj
eller andra människor
som står en nära.

Men du får alltid säga ifrån!

Om du har blivit utsatt för våld
i ditt hem
har du rätt att få hjälp.

Berätta om det som har hänt
för någon som du litar på.

Du kan kontakta socialtjänsten.

De kan hjälpa dig
att komma till en kvinnojour
om du behöver det.

På kvinnojouren 
kan du få någon att prata med.

Du kan också få bo där
om du behöver skydd.

Om du blir hotad eller skadad
av din familj
eller andra som du bor med
ska du söka hjälp.

Det finns hjälp att få!