Tre personer har roligt vid ett matbord.

Trygg hemma

Du har rätt att vara trygg
i ditt hem. 

Du har rätt att vara trygg
med de personer 
som du bor med.

Det kan vara din familj 
eller andra.

Om någon du bor med
gör något sexuellt mot dig
fast du inte vill 
har du rätt att säga nej!

Ingen får tvinga dig
att göra något sexuellt
som du inte vill.

Det kan vara extra svårt
att säga ifrån till sin familj
eller andra människor
som står en nära.

Du har alltid rätt att säga ifrån!

Om du har blivit utsatt
för sexuellt våld i ditt hem
har du rätt att få hjälp.

Berätta för någon
som du litar på.
Det kan vara en vän
kurator eller någon i familjen.

Du kan kontakta socialtjänsten.

De kan hjälpa dig
att komma till en kvinnojour
om du behöver det.

På kvinnojouren kan du
få någon att prata med.

Du kan också få bo där
om du behöver skydd.

Om du blir hotad eller skadad
av din familj
eller andra som du bor med
ska du söka hjälp.

Det finns hjälp att få!

Du har rätt att anmäla till polisen.
Även om det är någon i din familj
som hotar eller skadar dig.